Đại Thành( lập hoạt) –

Địa chỉ: đường quang phục, tam trùng,Tân Bắc, Đài Bắc

Công việc: thêu logo
Cần tuyển 1 nữ , 20-25t, cao 160, nặng 50 kg trở lên. Thị lực tốt,tay linh hoạt.
Chế độ 2 ca , 12h/ngày. luân ca , lam đêm được hỗ trợ 2000 đài tệ 1 tháng . Thu nhập TB của lao động đang làm được 3 vạn/tháng
NDCV: thêu hoa , thêu logo , thao tác máy thêu, kiểm hàng…
Thơi hạn: 3 năm