ĐẠI GIA – ĐẠI THÔN, CHƯƠNG HÓA
Nhà máy sản xuất chế tạo thực phẩm
Sản phẩm:thực phẩm chay
Cần 01 nam,
Cần ld sang đó thao tác, vận hành máy thực phẩm, bảo dưỡng máy đòi hỏi có chuyên nghành hàn
Yêu cầu ld có kinh nghiệm sửa chữa điện nước, bảo dưỡng máy, hàn điện hoặc hàn hơi
Không lấy ld có hình xăm
Công xưởng đã có ld việt nam làm việc
Công ty hỗ trợ 1200 tiền ăn + 300 tiền gạo
Tăng ca 3 tiếng/ ngày
Thời hạn 2 năm 10 tháng