Bát Phương Vân Tập.

Thời hạn : 03 năm.
1. Ngành nghề : Thực phẩm (bánh sủi cảo).
2. Nội dung công việc : Đứng máy, thao tác máy, dọn dẹp nơi làm việc, làm theo sự phân công của chủ sử dụng.
3. Yêu cầu : 06 nam , tuổi 18-35, chiều cao 160, khỏe mạnh, nhanh nhẹn, phổi hợp công việc tốt.
4. Tình trạng hôn nhân : Không yêu cầu
5. Kinh nghiệm công việc : Không yêu cầu
6. Trình độ học vấn : Không yêu cầu
7. Lương cơ bản : 23.100 NT$.
8. Tăng ca : 3-4h/ngày. Luân phiên ca theo sự sắp xếp của chủ xưởng. Công nhân cần phối hợp tăng ca.
9. Tiền ở : 2.500 nt$(cung cấp bữa trưa ngày đi làm và bữa chiều nếu tăng ca).
10. Tiết kiệm : Theo quy định.
11. Địa điểm : Đài Bắc- Đạm Thủy.
12. Hình thức tuyển : Trực tiếp ngày 12.11.2019
13. Xuất cảnh : 11/2019.