Công xưởng Công ty Long Vị Kỳ
Ngành nghề công ty: Thực phẩm đồ ăn chay
Địa điểm  Bình Trấn Đào Viên
Thời hạn hợp đồng 02 năm
Điều kiện tuyển chọn: Thao tác máy, đóng gói .mài ,vân chuyển
Số lượng 01 Giới tính Nam
Chiều cao 165 trở lên Cân nặng 55
Tuổi 25 tuổi trở lên Học lực Cấp 03
Tình trạng hôn nhân Không hạn chế
Ngoại ngữ Tiếng Trung : Không hạn chế
Yêu cầu khác : Chủ xưởng yêu cầu lao động chăm chỉ làm việc, thái độ tích cực, ngoài chăm chỉ làm việc, cần lao động chịu khó.
Số giờ tăng ca: TĂNG CA 40-50h/tháng
Mức lương cơ bản 23.100NT$/tháng + tiền tăng ca(nếu có).
Phí ăn ở Trừ 2500 NT$/tháng