Nhà máy:THƯỢNG HỒNG
Địa điểm: ĐÀO VIÊN
Thời hạn hợp đồng:03 năm
1.Điều kiện tuyển :
– Số Lượng 3 nam
– Chiều cao:160 cm trở lên
– Tuổi: 20~26
– Tình trạng Ký túc xá: Trong nhà máy
2.Yêu Cầu Khác
-Không cần kinh nghiệm
-ngoan ngoãn chịu khó nghe lời
-Phối hợp tăng ca
3.Nội dung công việc:
Mô tả công việc:
-Sản phẩm sản xuất: sản xuất linh kiện cơ khí
Tiện chốt khóa,khoan,thao tác máy tiện máy khoan
-Số giờ tăng ca:Thời gian tăng ca 50-80 giờ trở lên
Mức lương cơ bản:23.100 đài tệ/tháng
Phí ăn ở:2500 đài tệ/ tháng bao bữa trưa, tăng ca bao bữa tối(bao gồm cơm trưa kí túc có điều hòa,bếp gas)
Chi phí xuất cảnh :52(pp)
Dự kiến xuất cảnh:T12/2019
Hình thức tuyển chọn:Gửi form