ĐƠN HÀNG TUYỂN NGÀY 16/10 TRẦN PHÚ LỢI- ĐÀI TRUNG Chuyên làm về xây dựng công trình cần 12 nam, cao 160 trở lên tuổi 20-40 cần ld sang đó làm công trình xây dựng: lái máy xúc, hàn điện, điện nước, làm khuôn…. ưu tiên ld có kinh nghiệm cơ bản, chịu khó đã có ld việt nam làm việc Tăng ca 4 tiếng/ ngày, thu 7 cũng tăng ca .