📣📣📣 THÔNG BÁO KHẨN !!!

GIẤY TƯ PHÁP ( CHỨNG NHẬN K CÓ TIỀN ÁN TIỀN SỰ )

⏩THÔNG BÁO VỚI TOÀN THỂ ACE ĐI XKLD ĐÀI LOAN
⏩Phòng hành chính công ty vừa nhận được thông tin từ văn phòng Đài bắc về việc làm TƯ PHÁP của lao động
(sang tuần sau Văn phòng Đài Bắc sẽ có thông báo chính thức)
⏩Từ ngày mai các trung tâm hướng dẫn lao động làm tư pháp theo mẫu gửi kèm theo
CÁC ACE LÀM TƯ PHÁP MẪU SỐ 2 TẠI SỞ TƯ PHÁP TỈNH NHÉ !
CÁC BẠN LAO ĐỘNG KHI ĐI LÀM HỘ CHIẾU THÌ LÀM LUÔN BẢN TƯ PHÁP NÀY TẠI SỞ TƯ PHÁP TỈNH NHÉ!

  • MẪU 1️⃣ sẽ đc Thay thế = MẪU 2️⃣
Mẫu tư pháp cũ
Mẫu tư pháp số 2 mới