GẤP GẤP – NHÀ MÁY TO ĐẸP HIỆN ĐẠI SẠCH SẼ – TÂN HỔ TƯỚNG – ĐÀI TRUNG- SẢN XUẤT THIẾT BỊ CƠ KHÍ – TĂNG CA 60H/ THÁNG TRỞ LÊN , CẦN GẤP 1 LD NAM MỚI TUỔI 25-30T , CAO 165CM NẶNG 55KG .LẤY LD NAM PT ƯU TIÊN LD CÓ KN PHAY , TIỆN CNC . KO LẤY LD CÓ HÌNH XĂM . ĐƠN GỬI FOM+PV SKY . CẢ NHÀ AI CÓ FOM ỦNG HỘ NHÉ
*** HỒNG THĂNG – ĐÀI TRUNG- SẢN XUẤT KIM LOẠI- TĂNG CA 60-70 H/ THÁNG CẦN GẤP 1 LD NAM MỚI TUỔI 22-35T , CAO 165 , NẶNG 50KG. PHÍ RẺ XC NHANH , ĐƠN GỬI FOM+PVSKY. CẢ NHÀ AI CÓ FOM ỦNG HỘ NHÉ.*
FOM ỦNG HỘ NHÉ.

TỔNG PHÁT – ĐÀI TRUNG- PHUN SƠN XE ĐẠP – TĂNG CA 40-50H/ THÁNG . CẦN GẤP 1 LD NAM MỚI CẢ ĐI VỀ RỒI, CÓ KN PHUN SƠN .TUỔI 20-35T ,CAO 160CM , NẶNG 50KG. PHÍ RẺ ĐƠN GỬI FOM XC NHANH , CẢ NHÀ AI CÓ FOM ỦNG HỘ NHÉ.*
** ĐẰNG UY- ĐÀO VIÊN- CNC – TĂNG CA 3H/ NGÀY LÚC ÍT VIỆC TĂNG CA 1H – CẦN GẤP 1 LD NAM CHỈ LẤY LD ĐI VỀ RỒI CÓ KN HÀN. TUỔI 20-35T , CAO 163CM , NẶNG 50KG. PHÍ RẺ ĐƠN GỬI FOM+PV SKY CẢ NHÀ AI CÓ FOM ỦNG HỘ NHÉ.* TRUNG HOÀNH – BÌNH ĐÔNG – CNC – TĂNG CA 4-5H/ NGÀY CẦN GẤP 2 NAM ĐI MỚI TUỔI 20-30T CAO 163CM NẶNG 50KG ĐƠN GỬI FOM+PV SKY. PHÍ RẺ XC NHANH CẢ NHÀ AI CÓ FOM ỦNG HỘ NHÉ.
* VẠN NGHỊ – CAO HÙNG – THAO TÁC MÁY CNC – TĂNG CA 3H/ NGÀY. CẦN GẤP 1 NAM MỚI TUỔI 25-35T CAO 165CM , NẶNG 55KG. PHÍ RẺ XC NHANH ĐƠN GỬỈ FOM+ PVSKY CẢ NHÀ AI CÓ FOM ỦNG HỘ NHÉ,** THUÂN XƯƠNG PHÁT – CAO HÙNG – TĂNG CA 3H/ NGÀY- CẮT TẤM SẮT MÀI , BÊ SẮT KO CẦN LD CÓ KN CHỈ CẦN LD CÓ SỨC KHỎE TỐT CẦN GẤP 1 LD NAM MỚI TUỔI 25-35T , CAO 165TRO LÊN , NẶNG 55KG, PHÍ RẺ XC NHANH ĐƠN GỬI FOM+PVSKY CẢ NHÀ CÓ FOM ỦNG HỘ NHÉ.* PHẨM THỊNH- CAO HÙNG- 2 NĂM 3 THÁNG- TĂNG CA 3-4H/ NGÀY. CẦN GẤP 1 LD NAM DƯỚI 30T , CAO 165CM , NẶNG 55KG , PHÍ RẺ XC NHANH ĐƠN GỬI FOM + PVSKY CẢ NHÀ AI CÓ FOM ỦNG HỘ NHÉ.
AI CÓ FOM ỦNG HỘ NHÉ.

* COTA CÓ SẴN – CAO MỘC TƯỜNG – KHU LONG TỈNH TP ĐÀI TRUNG- ĐÃ CÓ LD CỦA CTY ĐANG LÀM BÊN ĐÓ – THAO TÁC MÁY SẢN XUẤT ĐỒ MỘC – TĂNG CA 2-4H/ NGÀY. CẦN GẤP LDNAM MỚI CÓ KN MỘC ( ƯU TIÊN LD BIẾT CHẶM KHẮC) TUỔI 20- 35T , CAO 165CM , NẶNG 50KG PHÍ RẺ XC NHANH CẢ NHÀ AI CÓ FOM ỦNG HỘ NHÉ. ĐƠN GỬI FOM+VIDEO THAO TÁC MÁY MỘC.*