Tuyển gấp 10 nam nữ làm phiên dịch môi giới
Địa điểm: Đài loan
Yêu cầu: có bằng đại học chuyên ngành tiếng trung hoặc có chứng chỉ Tocfl 3 trở lên
Có bằng lái xe ô tô, nếu chưa có thì qua đó được học để thi lấy bằng
Công việc: Phiên dịch cho môi giới, làm thứ 2 ~ 6, thứ 7 CN tính tăng ca
Lương: thử việc 3 vạn , tăng theo năng lực
Cung cấp chỗ ở miễn phí