THỢ HÀN TÂN BẮC PHÍ TỐT ,ACE ỦNG HỘ. Tên nhà máy : Chính Triển
Địa chỉ : Khu Thụ Lâm, TP. Tân Bắc
Số lượng : 1 nam
Yêu cầu : độ tuổi từ 20-35, chiều cao khoảng 165cm trở lên, cân nặng khoảng 55kg trở lên, có kinh nghiệm hàn điện
SP : vỏ Tủ phân phối điện
ND công việc: Thao tác máy cắt ,dập, khoan…hàn điện
Phí ăn ở: dưới trừ 2500 đài tệ/1 tháng
Thu nhập: lương cơ bản 23100 đài tệ/1 tháng
Ghi chú : tăng ca theo thực tế ( HIỆN TẠI BÌNH QUÂN 2H/NGÀY)